Voorwaarden & Privacy

Juridische bedrijfsgegevens

Villaspot is het boekingsplatform voor de betere en luxere vakantiehuizen in Nederland en omstreken. Villaspot is gevestigd op de Mariniersweg 86B, 3011 NV te Rotterdam.

Contactgegevens
Telefoonnummer: +31 (0)85-2738441
E-mailadres: info@villaspot.nl

Handelsregister
KvK Rotterdam: 59755482
BTW: NL20019149B01

Geschillen
Heb je een klacht of geschil? Ons team helpt je graag per e-mail: info@villaspot.nl.
Ook de Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting.
Je kan het platform vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Villaspot, Mariniersweg 86B, 3011 NV Rotterdam, Nederland (hierna “Villaspot”) beheert een internet vergelijkingsplatform voor het boeken van luxe vakantievilla’s en de betere overnachtingsaccommodaties.
 2. Het platform toont aanbiedingen van vakantievilla’s en overnachtingsaccommodaties (‘Aanbieding(en)’) door derden die samenwerken met Villaspot. Villaspot treedt op als tussenpersoon. Er worden geen reisdiensten of verwante diensten aangeboden.
 3. Vakantiezoekers (‘gebruikers’) kunnen via het platform aanbiedingen zoeken, kennis inwinnen of een vakantievilla boeken. Hetzij na te zijn doorgeleid naar de website van de desbetreffende Aanbieder of rechtstreeks op het platform.
 4. Het gebruik van het platform is uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden, en wel de versie die geldt op het moment dat het platform wordt bezocht.
 5. Het gebruik van het platform is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het platform mag niet worden gebruikt voor valse of frauduleuze doeleinden.
 6. Villaspot behoudt het recht om in specifieke gevallen gebruikers uit te sluiten van gebruik van het platform, met name wanneer de gebruiker:
  – in strijd is met punt (5) hierboven
  – geautomatiseerde software gebruikt om gegevens uit het platform te halen, hetzij voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. (Wordt ook wel data scraping genoemd)
  – een apparaat, software of programma gebruikt dat de gebruikelijke functionaliteit van het platform beïnvloed of probeert te beïnvloeden.
  – een handeling verricht die de servers, computer of het netwerk van Villaspot op ongepaste wijze belast.

Diensten van Villaspot

 1. Villaspot is een technische dienstverlener die haar gebruikers in staat stelt via het platform naar aanbiedingen te zoeken. Aanbiedingen kunnen rechtstreeks via het platform of via de site van de leverancier worden geboekt. Villaspot plaatst geen eigen aanbiedingen en verhuurt geen eigen accommodaties.
 2. Villaspot biedt gebruiker de mogelijkheid om doelgericht te zoeken naar aanbieden die door een strenge kwaliteitscontrole van Villaspot zijn gepasseerd. Na een zoekopdracht wordt de gebruiker door Villaspot doorgeleid naar een huispagina. Op deze pagina stelt Villaspot de gebruiker in staat om (i) rechtstreeks te boeken bij de leverancier of (ii) te boeken via het platform. In geen van de gevallen (i, ii) is Villaspot de aanbieder van de getoonde aanbieding. Villaspot treedt alleen op als zoekdienst of als tussenpersoon voor rechtstreekse boekingen.
 3. Het gebruik van het platform is gratis, tenzij anders vermeld. 
 4. De volgorde waarin aanbiedingen zijn dynamisch en worden gebaseerd op basis van de wensen van de gebruiker. De wensen kunnen middels een paar factoren variëren: Prijs, Thema, Slaapkamers, Aantal sterren, Faciliteiten, Type woning, etc. Verder ontvangt Villaspot een vergoeding van de aanbieders. De vergoeding is een andere beïnvloedende factor in de verschijning van de zoekresultaten. Aanbieders die Villaspot geen vergoeding betalen worden niet getoond op het platform. Om het vergelijken eerlijk te houden wordt er geen voorrang gegeven aan aanbieders die een hogere vergoeding bieden.
 5. Villaspot heeft het recht om diensten van derden aan te bieden
 6. Villaspot mag de toegang tot het platform beperken wanneer dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden of andere doeleinden. Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op de onderbroken beschikbaarheid van het platform.

Contractuele relaties en afwikkeling

 1. Boekingen of huurcontracten voortvloeiend uit aanbieden worden uitsluitend afgesloten tussen de respectievelijke aanbieder en de gebruiker. Villaspot heeft hierbij geen enkele betrokkenheid bij.
 2. In geval van doorverwijzing blijft de aanbieder het enige aanspreekpunt voor boekings- en betalingsprocessen. Ook over vragen met betrekking tot het huurcontract, aangezien Villaspot hier geen informatie over kan verstrekken.
 3. Uitsluitend in geval van direct boeken via een hieronder vermelde geïntegreerde betalingsdienstaanbieder kan Villaspot gecontacteerd worden voor boekings- en betalingsprocessen. Om twijfel te voorkomen, ook voor rechtstreekse boekingen blijft het huurcontract tussen de aanbieder, respectievelijk huiseigenaar, en de gebruiker, terwijl Villaspot als tussenpersoon de gebruiker kan ondersteunen.
 4. De contractuele opzet geldt ook voor rechtstreekst boekingen via het platform wanneer Villaspot de gegevens en informatie van de gebruiker vastlegt met als doel een directie boeken aan de aanbieder te bemiddelen. De respectievelijke gebruiker en Villaspot sluiten enkel een bemiddelingscontract af, waarbij de verklaring en de nodige informatie van de gebruiker aan de aanbieder worden doorgegeven. 
 5. Betalingen die worden gedaan via de aangegeven betaalmethoden (zoals Creditcard, IDEAL, en PayPal) binnen het kader van een rechtstreekse boeking worden direct betaald aan de respectievelijke Aanbieder.

Prijzen

 1. De prijzen weergegeven in de Aanbiedingen worden vastgesteld door de aanbieders en worden minstens één keer per dag bijgewerkt.
 2. Villaspot verstrekt geen garantie omtrent de juistheid van weergegeven prijzen of andere informatie. Na de grondige kwaliteitscontrole, is het aan de gebruiker om vóór het boeken de informatie te verifiëren.

Privacy

 1. De bescherming voor de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens is voor Villaspot de hoogste prioriteit.
 2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met toestemming van de gebruiker of als dat door de wet is toegestaan. Meer informatie is te vinden in ons privacy beleid.
 3. In het kader van rechtstreekse boekingen worden de noodzakelijke gegevens van gebruikers doorgegeven aan de respectievelijke aanbieder, waarbij Villaspot en de aanbieder elk onafhankelijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

Aansprakelijkheid

 1. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de aanbieding en de links daarnaartoe, evenals Villaspot geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of actualiteit van de door de aanbieders beschikbaar gemaakte informatie. Dit houdt in dat Villaspot niet aansprakelijk is voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de inhoud van aanbieders. Dit geld in het bijzonder voor afbeeldingen in de aanbieding en/of beoordelingen van gebruikers. Wel doet Villaspot er alles aan om de kwaliteit van het aanbod zo hoog mogelijk te houden. Een pagina, review of huisje melden kan via info@villaspot.nl.
 2. Aangezien Villaspot geen contractpartij is bij de rechtstreekse boeking, dient de gebruiker voor annulering (herroeping of intrekking) contact op te nemen met de respectievelijke aanbieder. Villaspot zal zich inspannen om de gebruiker bij te staan bij annulering door als tussenpersoon op te treden. Villaspot is echter niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de aanbieding, de succesvolle leving en de bevredigende uitvoer van de geboekte aanbieding. Eventuele vorderingen moeten ingesteld tegen de betrokken aanbieder.
 3. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Villaspot behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden de wijzigingen met gepaste kennisgeving.
 2. Indien de gebruiker niet binnen zes weken na de aankondigingsdatum bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de gestelde algemene voorwaarden verondersteld te zijn aanvaard door de gebruiker.

Update: 19-04-2022

Privacy beleid 

Villaspot respecteert je recht op privacy. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform art. 12 van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Villaspot behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen voor de toekomst, in het bijzonder, in geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond.

Wij raden je aan om de privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen een afdruk of een kopie te bewaren voor je eigen referentie.

Begrippen

 • “Website” of “Platform” verwijst hieronder naar villaspot.nl
  • Aanbieder verwijst naar alle respectievelijke eigenaren van vakantie accommodatie.
  • Persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op identificeerbaar persoon. Persoonsgegevens zijn onder andere: Naam, een identificatienummer, locatie gegevens, online-identificatie of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon uitdrukken. Persoonsgegevens omvatten daarom onder meer de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een persoon, maar eventueel ook gegevens die betrekking hebben tot voorkeuren of hobby’s.
 • “Toestemming” verwijst hierna naar elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnig bevestigende handeling waarmee de betrokkene waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoongegevens.
 • Google” verwijst hiernavolgend naar de onderneming Google, gevestigd aan LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in de Europese Unie bereikbaar met de volgende gegevens: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Geldigheid

Deze privacy verklaring is alleen geldig op alle pagina’s van villaspot.nl. Niet de pagina’s van eventuele gekoppelde websites of websites van andere aanbieders.

Verantwoordelijkheid

De verwerking van persoonlijke gegevens binnen van deze gegevensberschermingverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

Villaspot
Mariniersweg 86B
3011 NV Rotterdam.
E-mailadres: info@villaspot.nl

Veiligheid

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies en andere externe inbreuk. Hiertoe toetsen we regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en we passen deze aan op basis van de meest actuele technologische ontwikkelingen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie (Art, 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) of verwijdering (Art, 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art, 18 AVG)
 • Recht op bezwaar tegen verwerking (Art, 21 AVG),
 • Recht op intrekking van toestemming (Art 7, lid 3 AVG),
 • Recht op overdracht van gegevens (Art 20, lid 1, punt a, b, AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoongegevens door ons (Art. 77 AVG)

Wat voor data wordt er verzameld?

Villaspot probeert haar website zo goed mogelijk aan te passen, naar wat de zoeker zoekt. Hiervoor zijn datagedreven inzichten noodzakelijk om gefundeerd de website te verbeteren.

Momenteel verzameld Villaspot de volgende data:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere of gevoelige persoongegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers ouder dan 16 jaar zijn. We raden ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doel gegevensverwerking

Villaspot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw boeking
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Villaspot analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Gegevens delen met derden

Villaspot verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies

Villaspot gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Villaspot gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Aanvullende vragen

Heb je aanvullende vragen na het lezen van de algemene voorwaarden en privacy verklaring?
Dab kun je altijd contact met ons opnemen via info@villaspot.nl.
Ons team streeft ernaar om zo snel mogelijk te antwoorden.