Disclaimer

Aan de samenstelling van Villaspot.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Er kunnen hieraan echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Villaspot.nl kan voor eventuele onjuistheden geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie over de vakantieshuisjes: beschrijvingen, foto’s, vertrekdata, prijzen en links worden aangeboden door andere partijen. Villaspot.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schadegevolgen van deze informatie.

Alle te boeken reizen en gerelateerde producten en / of diensten, worden door de partners van Villaspot.nl aangeboden en afgehandeld. Villaspot.nl fungeert slechts als intermediair tussen klanten en touroperator. Eventuele regelingen tussen u en de aangesloten partners / touroperator die op Villaspot.nl genoemd worden, zijn uitsluitend voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Ook de betalingen worden met door de aangesloten partners zelf zonder tussenkomst van Villaspot.nl afgehandeld. Villaspot.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van de website.

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf toestemming te hebben gehad van Villaspot.nl.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.